Prof.Dr.Ümmühan İşoğlu Alkaç için doktor kurabiyeleri


Bu kurabiyeler İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı’na atanan Prof.Dr. Ümmühan İşoğlu Alkaç için…tebrik niteliğinde. Halacım, umarım beğenirsin…umarım sağ salim gelirler 🙂

Kitap nasıl ama???